KANCELE

KANCELE

"Kancele" ir vieta, kur izteikt viedokli, dalīties pārdomās.

Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.
Sal. pam. 2:6